Dil meselesi, tercüme ve plaza Türkçesi üzerine

Uluslararası bir etkinlik düzenliyorsunuz. Ama bu etkinlikle değil de, etkinliğin afişindeki bir kelimenin çevirisindeki facia derecesindeki hata ile anılıp alay konusu oluyorsunuz. […]